ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο oozoo.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτόν, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους. 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου oozoo.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «K. Ace Καντζίκη – Κουτσικόπουλος Ο.Ε.», με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να περιέχει ο παρών δικτυακός τόπος ανήκουν στην «K. Ace Καντζίκη – Κουτσικόπουλος Ο.Ε.» ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το oozoo.gr και η «K. Ace Καντζίκη – Κουτσικόπουλος Ο.Ε.» εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνoυν ρητά ότι δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουν, δημοσιοποιούν, πωλούν, εκμισθώνουν ή ανταλλάσσουν τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση. 

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το oozoo.gr  μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. 

4. Περιορισμός Ευθύνης

Το oozoo.gr  έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To oozoo.gr  δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. 

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το oozoo.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τον παρόντα δικτυακό τόπο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. 

6. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου oozoo.gr και το λογότυπο K.Ace  είναι ιδιοκτησία της εταιρείας:

«K. Ace Καντζίκη – Κουτσικόπουλος Ο.Ε.» Βουλής 22,10563, Αθήνα
 

Οι ονομασίες και περιγραφές προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους. 
ολοκλήρωσή της.

7. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο μας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 24% και είναι ενδεικτικές προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Το oozoo.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

8. Εγγυήσεις ρολογιών

Κάθε ρολόι συνοδεύεται από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Σχετικά με τις εγγυήσεις, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τα παρακάτω:

  • H εγγύηση σε όλα τα ρολόγια καλύπτει μόνο το μηχανισμό και η χρονική της διάρκεια είναι δύο έτη.

  • Τυχόν φθορές σε τζαμάκια, μπρασελέ, κορώνες, κουμπώματα, λουράκια δεν καλύπτονται από εγγύηση.

  • Η μπαταρία δεν καλύπτεται από εγγύηση.